Vietravel Airlines项目正式获批
Vietravel Airlines项目正式获批

越南政府副总理郑廷勇签发第457号决定,批准越南旅游航空运输项目投资主张。该项目投资方为越南旅游航空有限责任公司(Vietravel Airlines)。

hoàng sa trường sa
go top
回首页